תנאי שימוש

אנו מבקשים להדגיש כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.

מדיניות פרטיות

כחברה אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותינו. כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר בלוני המאור לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים. אנו לא מוכרים, מעבירים, משכירים או סוחרים במידע זה עם אנשי צד ג’. חברת בלוני המאור נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.

משלוחים, מכס ומיסים

כל המוצרים שנקנו מבלוני המאור נעשים בהתאם לחוזה המשלוח. כלומר, אחריות הסיכון מועברת מהמוכר לקונה בעת העברת המוצר לחברת השילוח. השימוש באתר בלוני המאור מותר רק עבור אנשים וישויות משפטיות הכשירות להקשר בהסכמים משפטיים מחייבים אלו במטרה לבצע רכישה לשימוש אישי בלבד או כמתנה. הנמען המצויין ככתובת לקבלת המשלוח ייחשב לייבואן של המוצר הנרכש ועליו לפעול בהתאמה לדרישות החוק וההגבלים במדינה. אנו מתחייבים לספק את המשלוח עד 24 שעות ממועד ההזמנה בהזמנה מיידית. בהזמנה עתידית אנו מתחייבים לספק את המשלוח במהלך 24 השעות הסמוכות למועד הרצוי.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

אנחנו בבלוני המאור שואפים להיות מדוייקים ככל האפשר ומכוונים לכך שהצבעים, העיצוב והסגנון של המוצרים, כפי שהם מופיעים באתר, ייצגו עד כמה שניתן את המוצר האמיתי. עם זאת, תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל. ראוי לציין כי עלולים להיווצר שינויים בתוצר הסופי, כתוצאה מטעויות טכניות, טעויות דפוס, טעויות דיגיטליות או מנסיבות הצילום. הצבעים המקוריים של המוצרים וכן “התחושה והמראה” שניתן לראות באתר בלוני המאור תלויים בין היתר, בצג המחשב ובנתונים טכנים נוספים. אם המוצר שקיבלת אינו כפי שהוא מתואר בפועל בדף המוצר באתרנו ניתן לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי בכפוף להחזרת המוצר ללא שימוש. שווי הפיצוי לעניין זה לא יעלה על מחיר המוצר ויהיה כמובן כפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. מעבר למוצהר לעיל בלוני המאור מסירה מעצמה כל אחריות , מפורשת או משתמעת, מכל סוג הקיימת לגבי המוצרים הנמכרים. החברה, או מי מטעמה, הדירקטורים, נושאי המשרה , העובדים או נציגיו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, הקשורים למוצרים הנמכרים.

על כל שאלה, הערה, דאגה הנוגעת למדיניות האתר או לנושאים אחרים הנוגעים לסוגיות אבטחה ומדיניות הפרטיות, אנא צרו קשר בטלפון: 03-6930883